De Fred Janssen Autogroep en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:

Paul F. van der Vooren, algemeen directeur Fred Janssen Autogroep:

“Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol in de automotive-/mobiliteitsbranche
en daarmee in de dagelijkse praktijk van onze bedrijven.

De Fred Janssen Autogroep is méér dan alleen leverancier van betrouwbare en veilige auto’s; wij zijn een totale mobiliteitspartner voor onze klanten.

Wij zijn ons bewust van de impact van al onze activiteiten en de verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt op het gebied van milieu en duurzaamheid, eerlijk zakendoen, goed werkgeverschap en sociaal maatschappelijke betrokkenheid.

Ik geef u een beknopt overzicht van houding en handelwijze die dagelijks gehanteerd wordt in al onze bedrijven m.b.t. MVO maar zeker ook m.b.t. klanttevredenheid en klachtenprocedures. Het is al sinds jaar en dag onderdeel van ons ‘Fred Janssen DNA’, waardoor het door al onze medewerkers als ‘gewoon’ wordt ervaren. Tegelijkertijd geeft het ook dat extra stuk plezier in ons werk omdat er wordt gewerkt zoals jezelf graag als klant behandeld zou willen worden. We scoren dan ook stelselmatig hoog bij de jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken.”

Milieu Impact
bewust en duurzaam handelen

Project: deeleenauto.com met de elektrische Opel Ampera

De Fred Janssen Autogroep en haar medewerkers gaan actief en bewust om met milieu gerelateerde zaken. Dat uit zich onder andere in:

 • voldoen aan alle relevante milieuwet- en regelgeving;
 • aansluiting op strenge regelgeving van Opel Nederland;
 • inzet van elektrische auto’s als vervangende auto;
 • aanbod van milieubesparend ‘Autodelen’ via Mywheels (met o.a. elektrische
  auto’s);
 • één van de eerste bedrijven met een service-auto rijdend op aardgas en
  laadpalen op diverse bedrijfslocaties;
 • toepassen van milieuvriendelijke/besparende technologieën;
 • toenemend gebruik van milieu sparende producten;
 • helder in kaart gebrachte werkprocessen en afvalstromen:
  • water- en energiebesparende maatregelen;
  • afvalscheiding, recycling water in wasstraat;
  • energiezuinig LED, bewegingssensoren, tijdschakelingen, zonne energie;
  • afscheiders en vloeistoffen op lekbakken;
  • aandacht voor hergebruik materialen;
  • afvoer van milieu belastende materialen.

Wij stimuleren milieubewust en duurzaam denken en handelen; richting onze medewerkers en via hen ook naar onze klanten en onze omgeving.

Zakelijke Impact
eerlijk en ethisch verantwoord zaken doen

Vaarkracht: ondersteuning in mobiliteit

De Fred Janssen Autogroep en haar medewerkers hanteren een eerlijke en open manier van zakendoen. Dat uit zich in alle processen:

 • te allen tijde houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving
 • hanteren van een transparante wijze van communicatie met onze klanten,
  leveranciers en medewerkers
 • offreren en factureren op een transparante en billijke wijze
 • een zeer laagdrempelige, eenvoudige en effectieve klachtenprocedure met
  een responsetijd van maximaal 1 werkdag (zie separate klachtenprocedure)

Goed en duurzaam werkgeverschap

De Fred Janssen Autogroep stuurt actief aan op persoonlijk betrokken werkgeverschap:

 • alle relevante regelgeving (waaronder cao) wordt correct nageleefd;
 • wij monitoren het carrière verloop van onze mensen en sturen waar
  gewenst;
 • er is een goed inzicht in risico’s en veiligheid op de werkvloer;
 • aandacht voor gezondheid op werkplek (ook lange termijn);
 • stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en waar mogelijk doorgroeien;
 • cursussen, bij- en omscholing;
 • zorg bij persoonlijke problemen (o.a. financieel advies en concrete steun);
 • begeleiding (wo outplacement, herplaatsing) bij verminderde geschiktheid.

Sociale Impact; aandacht en zorg voor de sociale omgeving:

Hilversum City Run sponsoring

De Fred Janssen Autogroep staat midden in de samenleving. Wij zijn actief betrokken bij verschillende regionale activiteiten op het gebied van zorg voor de medemens, maar ook bij sport en ontspanning.

 • medewerking aan goede doelen;
 • sponsoring;
 • ondersteuning goede doelen, sportverenigingen en overige verenigingen
  en (maatschappelijke) instellingen, zowel financieel als in natura (ter
  beschikking stellen mobiliteit).

Kwaliteit en klanttevredenheid

Onze kwaliteitstandaard en werkprocedures worden continu gemonitord en waar gewenst aangevuld en bijgesteld. Dat is onze manier om continue kwaliteit te kunnen blijven leveren aan onze veeleisende klanten en de veranderende samenleving.

Wij willen de beste aanbieder zijn van mobiliteitsoplossingen in de breedste zin van het woord. Met kwaliteit, operationele perfectie, duurzame
financiële resultaten en een hoge klanttevredenheid.

De Fred Janssen Autogroep scoort al jarenlang hoog bij het continue
onafhankelijke klanttevredenheidsonderzoek van Opel Nederland.

De Fred Janssen Autogroep en klachtenprocedures:

De Fred Janssen Autogroep en haar medewerkers hanteren een open communicatie met haar klanten; ook ingeval de klant mogelijk niet of minder tevreden is;

 • Onze klanten ondervinden weinig tot geen belemmering om vraag en/of klacht te uiten
  • open cultuur, vriendelijk, klantgericht;
  • groot inlevingsvermogen in verschillende klanten door kennis van de betreffende situatie waarin de klant verkeert;
  • duidelijke uitleg over wat is geleverd;
  • telefonische controle door separate afdeling op tevredenheid/vragen.
 • onduidelijkheden, vragen en/of klachten worden te allen tijde direct, serieus en adequaat opgetekend en bijgehouden;
 • een klacht kan bij de betreffende contactpersoon neergelegd worden; die persoon handelt de vraag/klacht zoveel als mogelijk zelf en direct af; waar nodig i.o.m. directie;
 • bij complexe klacht met grotere impact op klant, schakelt directie direct mee en neemt adequate stappen (en eventueel noodoplossing) tot definitieve oplossing is gevonden;
 • onze klachtenprocedure is transparant en eenvoudig in te zien op o.a. onze website;
 • bij geschillen waar we er zelf met de klant niet (helemaal) uitkomen, wordt teruggevallen op de onafhankelijke geschillencommissie van de BOVAG.